Sysselsättningsöversikt
Februari 2023
Antalet deltagare i service ökade

I slutet av februari deltog 114 000 personer i service som räknas in i aktiveringsgraden, vilket är 2 600 fler än ett år tidigare. Jämfört med januari ökade antalet personer i service med 2 600. Av deltagarna i service var 65 100 kunder hos kommunförsöken, vilket är 3 800 fler än i februari i fjol. Aktiveringsgraden var 30,6 % i slutet av februari, dvs. 1,0 procentenheter högre än ett år tidigare. Allt som allt deltog 4,1 procent av arbetskraften i service.

Av deltagarna i service var 54 300 män, det vill säga 1 400 fler än ett år tidigare. I service deltog 59 800 kvinnor, vilket är 1 200 fler än i fjol.

De som räknas in i den omfattande arbetslösheten, det vill säga arbetslösa arbetssökande och personer i service, uppgick sammanlagt till 372 100 personer i slutet av februari. Det är 4 900 färre än ett år tidigare. Minskningen av den omfattande arbetslösheten berodde på att antalet arbetslösa minskade.