Sysselsättningsöversikt
Februari 2023
Långtidsarbetslösheten minskade

I slutet av februari fanns det 85 100 långtidsarbetslösa, dvs. personer som varit arbetslösa utan avbrott i minst ett år. Detta är 18 700 färre än ett år tidigare. Av de långtidsarbetslösa var 51 900 män och 33 200 kvinnor. Från föregående år minskade antalet män med 10 500 (-17 %) och antalet kvinnor med 8 200 (-20 %). Av de långtidsarbetslösa hade 50 000, dvs. 2 200 färre än för ett år sedan, varit kontinuerligt utan arbete i över två år.