Sysselsättningsöversikt
Februari 2023
Arbetslösheten minskade på sex utbildningsnivåer

Betraktat enligt utbildningsnivå minskade arbetslösheten jämfört med februari året innan på sex utbildningsnivåer. Mest minskade arbetslösheten på det lägre grundstadiet (-22 %), den lägsta högre nivån (-11 %), på specialyrkesutbildningsnivån (-7 %) och det högre grundstadiet (-6 %). Arbetslösheten ökade på utbildningsnivå okänd (16 %) och på den lägre högskolenivån (2 %). På den högre högskolenivån var arbetslösheten på samma nivå som året innan.

Arbetslösheten minskade i sju yrkesgrupper

Yrkesgruppsvis betraktat minskade arbetslösheten i sju yrkesgrupper jämfört med februari i fjol; mest i grupperna service- och försäljningspersonal (-4 700), kontors- och kundtjänstpersonal (-1 400), experter (-1 100), övriga arbetstagare (-700) samt specialister (-700). Arbetslösheten ökade mest i yrkesgrupperna byggnads-, reparations- och tillverkningsarbetare (600), process- och transportarbetare (600) och personal utan annan klassificering (600). I yrkesgruppen militärer skedde det inga ändringar i arbetslösheten.