Sysselsättningsöversikt
Februari 2023
Kvinnornas arbetslöshet minskade mer än männens arbetslöshet

Av de arbetslösa arbetssökandena var 153 300 (59 %) män och 104 800 (41 %) kvinnor. Från januari ökade antalet arbetslösa män med 1 200, medan antalet arbetslösa kvinnor minskade med 1 200. Jämfört med februari året innan minskade männens arbetslöshet med 2 000 personer (-1 %) och kvinnornas arbetslöshet med 5 500 personer (-5 %).

Arbetslösheten minskade mest bland personer över 50 år

I slutet av februari fanns det 27 000 arbetslösa arbetssökande under 25 år, vilket är 1 200 färre än i februari föregående år. Ungdomsarbetslösheten minskade med 400 från januari. Antalet arbetslösa under 20 år uppgick till 5 000. Antalet arbetslösa över 50 år var 95 800, det vill säga 7 500 färre än ett år tidigare. Antalet arbetslösa som fyllt 55 år uppgick till 70 300, vilket innebär en minskning med 5 700 från föregående år. Arbetslösheten minskade mest i åldersgrupperna 60-64-åringar (-9 %), 50–54-åringar (-7 %) och över 64-åringar (-6 %). Arbetslösheten ökade mest i åldersgrupperna 30-34-åringar (3 %) och 40-44-åringar (3 %). Jämfört med januari minskade arbetslösheten i fem åldersgrupper. Jämfört med januari minskade arbetslösheten mest bland personer under 20 år (-3 %).