Sysselsättningsöversikt
Februari 2023

Vid arbets- och näringsbyråerna och inom ramen för kommunförsöken fanns det i slutet av februari sammanlagt 258 100 arbetslösa arbetssökande. Det är 7 500 färre än ett år tidigare. Antalet var oförändrat jämfört med föregående månad. Av arbetskraften var andelen arbetslösa arbetssökande 9,7 procent, det vill säga 0,4 procentenheter lägre än ett år tidigare. Uppgifterna framgår av arbets- och näringsministeriets sysselsättningsstatistik.

Trender:
  • Det totala antalet arbetssökande minskade med 80 400 personer
  • Det fanns 7 500 färre arbetslösa arbetssökande än ett år tidigare
  • Antalet permitterade på heltid var 2 600 färre
  • I service som räknas in i aktiveringsgraden deltog 2 600 fler personer än för ett år sedan
  • Det fanns 30 500 färre nya lediga jobb än året innan