Työllisyyskatsaus
Helmikuu 2023
Palveluissa olevien määrä lisääntyi

Helmikuun lopussa aktivointiasteeseen laskettavien palveluiden piirissä oli 114 000 henkilöä, mikä on 2 600 enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Tammikuuhun verrattuna palveluissa olleiden määrä nousi 2 600:lla. Palveluissa olevista 65 100 oli kuntakokeilujen asiakkaana eli 3 800 enemmän kuin edellisen vuoden helmikuussa. Aktivointiaste oli helmikuun lopussa 30,6 % eli 1,0 prosenttiyksikköä korkeampi kuin vuotta aikaisemmin. Kaikkiaan palveluissa oli 4,1 % työvoimasta.

Palveluissa olleista miehiä oli 54 300 eli 1 400 enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Naisia oli palveluissa 59 800, mikä on 1 200 enemmän kuin viime vuonna.

Laajan työttömyyden eli työttömien työnhakijoiden ja palveluissa olleiden yhteismäärä oli helmikuun lopussa 372 100. Se on 4 900 vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Laajan työttömyyden lasku johtui työttömänä olevien määrän vähentymisestä.