Sysselsättningsöversikt
December 2022
Antalet nya lediga jobb minskade från föregående år

Till arbets- och näringsbyråerna samt kommunförsöken anmäldes under december sammanlagt 72 600 nya lediga jobb, vilket är 17 900 färre än i december året innan. Allt som allt fanns det i december 129 500 lediga jobb, vilket är 35 000 färre än för ett år sedan. Av jobben tillsattes 9 500 under december, 2 200 av dessa med sökande från arbets- och näringsbyrån. Sammantaget 47 100 jobb var inte längre lediga på grund av att ansökningstiden gått ut eller för att det fanns en tillräcklig mängd sökande. Dessutom annullerades 10 300 jobb, medan 1 600 jobb inte kunde tillsättas. Antalet kvarstående lediga jobb vid arbets- och näringsbyråerna och inom ramen för kommunförsöken var i slutet av december 64 600, vilket är 20 200 färre än ett år tidigare.

Antalet nya lediga jobb hade minskat i nästan alla yrkesgrupper. Störst var minskningen i yrkesgruppen övriga arbetstagare (-3 600), experter (-3 500), service- och försäljningspersonal (-3 400), process- och transportarbetare (-2 600) samt byggnads-, reparations- och tillverkningsarbetare (-2 400). Antalet nya lediga jobb ökade endast i yrkesgruppen jordbrukare och skogsarbetare (100).