Sysselsättningsöversikt
December 2022
Antalet alterneringsvikarier ökade

I slutet av december var 3 800 personer alterneringsvikarier, vilket är 300 fler än för ett år sedan. Av vikarierna var 1 300 män och 2 500 kvinnor. Jämfört med föregående år ökade antalet män med 100 och antalet kvinnor med 200.

Färre deltagare i arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte än året innan

I arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte deltog i slutet av december 18 200 personer, vilket är 200 färre än ett år tidigare. Av deltagarna var 10 400 män och 7 900 kvinnor. Från föregående år minskade antalet män med 100 och antalet kvinnor likaså med 100.

Antalet deltagare i prövningar ökade

I arbets- och utbildningsprövningar deltog i slutet av december sammanlagt 5 300 personer, vilket är 200 fler än vid motsvarande tidpunkt året innan. Av dem var 2 700 män och 2 600 kvinnor. Jämfört med föregående år ökade antalet män med 100 och antalet kvinnor med 200.