Sysselsättningsöversikt
December 2022
Arbetslösheten minskade på åtta utbildningsnivåer

Betraktat enligt utbildningsnivå minskade arbetslösheten jämfört med december i fjol på alla andra utbildningsnivåer utom utbildningsnivå okänd (15 %). Mest minskade arbetslösheten på det lägre grundstadiet (-21 %), den lägsta högre nivån (-12 %), det högre grundstadiet (-8 %) och på specialyrkesutbildningsnivån (-7 %). Minst sjönk arbetslösheten på den lägre högskolenivån (-2 %) och den högre högskolenivån (-4 %).

Arbetslösheten minskade i nästan alla yrkesgrupper

Jämfört med december året innan minskade arbetslösheten yrkesgruppsvis betraktat i nästan alla yrkesgrupper. Störst var nedgången i grupperna service- och försäljningspersonal (-3 900), byggnads-, reparations- och tillverkningsarbetare (-2 500), experter (-2 000), kontors- och kundtjänstpersonal (-1 800), specialister (-1 600) samt andra arbetstagare (-1 300). Arbetslösheten sjönk minst i yrkesgrupperna personal utan klassificering i yrken (-200), chefer (-400) samt jordbrukare och skogsarbetare (-500). I yrkesgruppen militärer skedde det inga ändringar i arbetslösheten.