Sysselsättningsöversikt
December 2022
Antalet arbetslösa arbetssökande minskade i december

I slutet av december fanns det 260 400 arbetslösa arbetssökande vid arbets- och näringsbyråerna och inom ramen för kommunförsöken, vilket är 14 900 färre än ett år tidigare. Jämfört med november ökade antalet arbetslösa arbetssökande med 25 600. Av de arbetslösa arbetssökandena var 140 600 kunder inom kommunförsöken, vilket är 4 100 färre än i december föregående år. I december inleddes 17 300 nya jobbsökningar för arbetslösa arbetssökande, vilket är 1 600 fler än i december året innan. I december inleddes 48 200 arbetslöshetsperioder, vilket är 700 fler än för ett år sedan. Antalet arbetslöshetsperioder som inleddes var 14 700 fler än i november. Antalet inledda arbetslöshetsperioder är alltid större än antalet inledda jobbsökningar, eftersom perioder också inleds av personer inom andra redan gällande grupper av arbetssökande.

Av de arbetslösa arbetssökandena var 37 100 utländska medborgare, vilket är 4 900 fler än i december året innan. I slutet av december var 9 400 av de utländska arbetslösa arbetssökandena medborgare i EU- eller EES-länder, vilket är 400 färre än för ett år sedan.

Av de arbetslösa arbetssökandena var i december 23 600 permitterade på heltid, det vill säga 9 700 fler än i november. Jämfört med december året innan minskade antalet permitterade på heltid med 1 800. I december inleddes 5 000 jobbsökningar för permitterade på heltid, vilket var 400 fler än ett år tidigare. Det inleddes 13 600 nya perioder för permitterade på heltid, det vill säga 2 100 fler än i december året innan. Jämfört med november inleddes 6 800 fler nya perioder för permitterade på heltid. Antalet permitterade på heltid ökade i fem yrkesgrupper och minskade i fyra yrkesgrupper. Mest ökade antalet permitterade på heltid i yrkesgrupperna personal utan klassificering i yrken (700), process- och transportarbetare (500) samt specialister (300). Antalet permitterade på heltid minskade mest i yrkesgrupperna service- och försäljningspersonal (-2 600), kontors- och kundtjänstpersonal (-300) och övriga arbetstagare (-300). Antalet permitterade var oförändrat i yrkesgrupperna militärer samt chefer.