Sysselsättningsöversikt
December 2022
Långtidsarbetslösheten minskade

I slutet av december fanns det 86 200 långtidsarbetslösa, det vill säga personer som varit arbetslösa utan avbrott i minst ett år. Detta är 21 100 färre än ett år tidigare. Av de långtidsarbetslösa var 52 300 män och 33 900 kvinnor. Från föregående år minskade antalet män med 11 800 (-18 %) och antalet kvinnor med 9 300 (-21 %). Av de långtidsarbetslösa hade 50 800, det vill säga 700 fler än för ett år sedan, varit kontinuerligt utan arbete i över två år.