Sysselsättningsöversikt
Oktober 2023
Långtidsarbetslösheten ökade

I slutet av oktober fanns det 89 400 långtidsarbetslösa, dvs. personer som varit arbetslösa utan avbrott i minst ett år. Detta är 1 700 fler än ett år tidigare. Av de långtidsarbetslösa var 53 800 män och 35 600 kvinnor. Från föregående år ökade antalet män med 700 (1 %) och antalet kvinnor med 1 000 (3 %). Av de långtidsarbetslösa hade 47 200, det vill säga 4 600 färre än för ett år sedan, varit kontinuerligt utan arbete i över två år.