Sysselsättningsöversikt
December 2022
Kvinnornas arbetslöshet minskade något mer än männens arbetslöshet

Av de arbetslösa arbetssökandena var 151 300 (58 %) män och 109 100 (42 %) kvinnor. Från november ökade männens arbetslöshet med 15 000 och kvinnornas med 10 600. Jämfört med december året innan minskade männens arbetslöshet med 8 300 personer (-5 %) och kvinnornas arbetslöshet med 6 600 personer (-6 %).

Arbetslösheten minskade i nästan alla åldersgrupper

I slutet av december fanns det 28 100 arbetslösa arbetssökande under 25 år, vilket är 3 000 färre än i december föregående år. Ungdomsarbetslösheten ökade med 4 900 personer från november. Antalet arbetslösa under 20 år uppgick till 5 700. Antalet arbetslösa över 50 år var 96 000, det vill säga 9 400 färre än ett år tidigare. Antalet arbetslösa som fyllt 55 år uppgick till 70 200, vilket innebär en minskning med 6 900 från föregående år. Arbetslösheten minskade mest i åldersgruppen under 25-åringar (-10 %) samt i åldersgrupperna 60–64-åringar (-10 %) och 50–54-åringar (-9 %). Arbetslösheten ökade i åldersgruppen 30-34-åringar (1 %) och i åldersgruppen 40-44-åringar var arbetslösheten oförändrad. Jämfört med november ökade arbetslösheten i alla andra åldersgrupper utom i åldersgruppen personer över 64 år (-7 %). Jämfört med november ökade arbetslösheten mest bland personer under 25 år (21 %).