Sysselsättningsöversikt
December 2022
Arbetslösheten minskade inom elva NTM-centralers områden

I december minskade antalet arbetslösa arbetssökande inom elva närings-, trafik- och miljöcentralers områden jämfört med motsvarade tidpunkt föregående år. Störst var minskningen i Birkaland (-9 %), Lappland (-9 %), Tavastland (-8 %), Kajanaland (-8 %) och i Nyland (-7 %). Antalet arbetslösa arbetssökande ökade i Norra Österbotten (2 %) och Österbotten (1 %). På Åland var nedgången i antalet arbetslösa arbetssökande störst (-19 %). Jämfört med november ökade antalet arbetslösa arbetssökande inom alla närings-, trafik- och miljöcentralers områden, mest i Södra Österbotten (24 %), Österbotten (17 %), Norra Österbotten (15 %), Mellersta Finland (15 %) och Satakunta (15 %). Även på Åland ökade antalet arbetslösa arbetssökande jämfört med november (12 %).