Työllisyyskatsaus
Joulukuu 2022
Uusien avoimien työpaikkojen määrä väheni edellisvuodesta

Uusia avoimia työpaikkoja ilmoitettiin työ- ja elinkeinotoimistoihin sekä kuntakokeiluihin joulukuun aikana yhteensä 72 600, mikä on 17 900 vähemmän kuin edellisen vuoden joulukuussa. Kaikkiaan joulukuussa oli avoinna 129 500 työpaikkaa, mikä on 35 000 vähemmän kuin vuosi sitten. Työpaikoista täytettiin joulukuun aikana 9 500, joista 2 200 työ- ja elinkeinotoimiston hakijalla. 47 100:n työpaikan avoinna olo päättyi, koska työpaikan hakuaika oli päättynyt tai hakijoita oli riittävästi. Lisäksi peruutettiin 10 300 työpaikkaa ja 1 600 työpaikkaa ei pystytty täyttämään. Työ- ja elinkeinotoimistoissa sekä kuntakokeiluissa oli joulukuun lopussa edelleen avoinna 64 600 työpaikkaa, mikä on 20 200 vähemmän kuin vuotta aikaisemmin.

Uudet avoimet työpaikat olivat vähentyneet lähes kaikissa ammattiryhmissä; eniten muiden työntekijöiden (-3 600), asiantuntijoiden (-3 500), palvelu- ja myyntityöntekijöiden (-3 400), prosessi- ja kuljetustyöntekijöiden (-2 600) sekä rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijöiden (-2 400) ammattiryhmissä. Uudet avoimet työpaikat lisääntyivät ainoastaan maanviljelijöiden ja metsätyöntekijöiden ammattiryhmässä (100).