Työllisyyskatsaus
Joulukuu 2022
Vuorotteluvapaasijaisten määrä lisääntyi

Vuorotteluvapaasijaisena oli joulukuun lopussa 3 800 henkilöä, eli 300 enemmän kuin vuosi sitten. Sijaisista oli miehiä 1 300 ja naisia 2 500. Edellisvuoteen verrattuna miesten määrä lisääntyi 100:lla ja naisten määrä 200:lla.

Kuntouttavassa työtoiminnassa edellisvuotta vähemmän osallistujia

Kuntouttavassa työtoiminnassa oli joulukuun lopussa 18 200 henkilöä eli 200 vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Osallistuneista oli miehiä 10 400 ja naisia 7 900. Edellisestä vuodesta miesten määrä laski 100:lla ja naisten määrä myös 100:lla.

Kokeiluissa olevien määrä nousi

Työ- ja koulutuskokeiluissa oli joulukuun lopussa yhteensä 5 300 henkilöä, mikä on 200 enemmän kuin edellisenä vuonna vastaavaan aikaan. Miehiä heistä oli 2 700 ja naisia 2 600. Edellisvuoteen verrattuna miesten määrä nousi 100:lla ja naisten määrä 200:lla.