Työllisyyskatsaus
Joulukuu 2022
Työvoimakoulutuksessa olevien määrä väheni

Työvoimakoulutuksessa oli joulukuun lopussa 18 700 oppilasta, mikä on 300 vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Oppilaista oli miehiä 8 700 ja naisia 10 100. Miesten määrä laski 500:lla ja naisten määrä nousi 300:lla edellisen vuoden joulukuuhun verrattuna. Työvoimakoulutuksen aloitti joulukuun aikana 1 400 uutta oppilasta, mikä on 400 vähemmän kuin vuosi sitten.

Tavoiteammatin perusteella muualla luokittelemattomien ryhmän suurin alaryhmä oli joulukuun lopussa kotoutumiskoulutuksessa olevat 6 400 henkilöä, eli 200 enemmän kuin edellisenä vuonna.

Valmennuksissa olevien määrä nousi

Valmennuksissa oli joulukuun lopussa 1 500 henkilöä, mikä on 400 enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valmennuksessa olleista oli miehiä 800 ja naisia 700. Uravalmennuksessa oli joulukuussa 1 000 henkilöä, mikä on 300 henkilöä enemmän kuin edellisenä vuonna vastaavaan aikaan. Työnhakuvalmennukseen osallistui 500 henkilöä, eli 100 henkilöä enemmän kuin vuotta aikaisemmin.

Omaehtoinen opiskelu väheni edellisvuodesta

Omaehtoisessa opiskelussa työttömyysetuudella oli yhteensä 25 100 henkilöä, mikä on 4 300 vähemmän kuin vuosi sitten. Työttömyysetuudella opiskeli 9 600 miestä eli 1 900 vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Vastaavasti naisia opiskeli 15 500, mikä on 2 300 vähemmän kuin vuosi sitten. Muualla luokittelemattomien ryhmästä henkilön ammattia ei tiedetty 7 500 henkilön osalta, mikä on 800 vähemmän kuin edellisenä vuonna vastaavaan aikaan.