Työllisyyskatsaus
Joulukuu 2022
Työllistettyjen määrä lisääntyi kaikilla sektoreilla

Palkkatuilla ja valtiolle työllistettyjä sekä starttirahan saajia oli joulukuun lopussa yhteensä 34 500 henkilöä, mikä on 6 800 enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Työllistetyistä 1 % oli valtion, 26 % kuntien ja 72 % yksityisen sektorin töissä. Edellisen vuoden joulukuusta työllistäminen oli lisääntynyt kunnille 32 %, yksityiselle sektorille 22 % ja valtiolle 19 %. Työllistetyistä 53 prosenttia oli miehiä. Edellisestä vuodesta miesten työllistämiset olivat lisääntyneet 3 800:lla ja naisten työllistämiset 3 000:lla.