Työllisyyskatsaus
Joulukuu 2022
Palveluissa olevien määrä lisääntyi

Joulukuun lopussa aktivointiasteeseen laskettavien palveluiden piirissä oli 107 200 henkilöä, mikä on 3 000 enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Marraskuuhun verrattuna palveluissa olleiden määrä laski 10 500:lla. Palveluissa olevista 60 000 oli kuntakokeilujen asiakkaana eli 3 600 enemmän kuin edellisen vuoden joulukuussa. Aktivointiaste oli joulukuun lopussa 29,2 % eli 1,7 prosenttiyksikköä korkeampi kuin vuotta aikaisemmin. Kaikkiaan palveluissa oli 3,8 % työvoimasta.

Palveluissa olleista miehiä oli 51 600 eli 1 600 enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Naisia oli palveluissa 55 600, mikä on 1 300 enemmän kuin viime vuonna.

Laajan työttömyyden eli työttömien työnhakijoiden ja palveluissa olleiden yhteismäärä oli joulukuun lopussa 367 600. Se on 11 900 vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Laajan työttömyyden lasku johtui työttömänä olevien määrän vähentymisestä.