Työllisyyskatsaus
Joulukuu 2022
Työttömien työnhakijoiden määrä laski joulukuussa

Työ- ja elinkeinotoimistoissa sekä kuntakokeiluissa oli joulukuun lopussa 260 400 työtöntä työnhakijaa, mikä on 14 900 vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Marraskuuhun verrattuna työttömien työnhakijoiden määrä nousi 25 600:lla. Työttömistä työnhakijoista oli kuntakokeilujen asiakkaana 140 600 henkilöä, mikä on 4 100 vähemmän kuin edellisen vuoden joulukuussa. Työttömien työnhakijoiden uusia työnhakuja alkoi joulukuussa 17 300, joka oli 1 600 enemmän kuin edellisen vuoden joulukuussa. Työttömyysjaksoja alkoi joulukuussa 48 200, joka oli 700 enemmän kuin vuosi sitten. Alkaneita työttömyysjaksoja oli 14 700 enemmän kuin marraskuussa. Alkaneita jaksoja on aina enemmän kuin alkaneita työnhakuja, koska jaksoja alkaa myös muista jo voimassa olevista työnhakijoiden ryhmistä.

Työttömistä työnhakijoista oli ulkomaiden kansalaisia 37 100, mikä on 4 900 enemmän kuin edellisen vuoden joulukuussa. Ulkomaalaisista työttömistä työnhakijoista oli EU/ETA-maiden kansalaisia joulukuun lopussa 9 400, eli 400 vähemmän kuin vuosi sitten.

Työttömistä työnhakijoista oli joulukuussa kokoaikaisesti lomautettuja 23 600 eli 9 700 enemmän kuin marraskuussa. Edellisen vuoden joulukuuhun verrattuna kokoaikaisesti lomautettujen määrä väheni 1 800:lla. Kokoaikaisesti lomautettujen työnhakuja alkoi joulukuussa 5 000, joka oli 400 enemmän kuin vuosi sitten. Uusia kokoaikaisesti lomautettujen jaksoja alkoi 13 600, eli 2 100 enemmän kuin edellisen vuoden joulukuussa. Marraskuuhun verrattuna kokoaikaisesti lomautettujen jaksoja alkoi 6 800 enemmän. Kokoaikaisesti lomautettujen määrä lisääntyi viidessä ammattiryhmässä ja väheni neljässä ammattiryhmässä. Kokoaikaisesti lomautettujen määrä lisääntyi eniten ammatteihin luokittelemattomien (700), prosessi- ja kuljetustyöntekijöiden (500) sekä erityisasiantuntijoiden (300) ammattiryhmissä. Eniten kokoaikaisesti lomautettujen määrä väheni palvelu- ja myyntityöntekijöiden (-2 600), toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijöiden (-300) sekä muiden työntekijöiden (-300) ammattiryhmissä. Lomautettujen määrä pysyi samana sotilaiden, sekä johtajien ammattiryhmissä.