Työllisyyskatsaus
Joulukuu 2022
Työttömyys väheni kahdeksalla koulutusasteella

Koulutusasteittain tarkasteltuna työttömyys laski edellisen vuoden joulukuuhun verrattuna kaikilla muilla koulutusasteilla paitsi koulutusasteella tuntematon (15 %). Eniten työttömyys laski alemmalla perusasteella (-21 %), alimmalla korkea-asteella (-12 %), ylemmällä perusasteella (-8 %) ja erikoisammattikoulutusasteella (-7 %). Vähiten työttömyys aleni alemmalla korkeakouluasteella (-2 %) ja ylemmällä korkeakouluasteella (-4 %).

Työttömyys väheni lähes kaikissa ammattiryhmissä

Ammattiryhmittäin tarkasteltuna työttömyys laski edellisen vuoden joulukuuhun verrattuna lähes kaikissa ammattiryhmissä; eniten palvelu- ja myyntityöntekijöiden (-3 900), rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijöiden (-2 500), asiantuntijoiden (-2 000), toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijöiden (-1 800), erityisasiantuntijoiden (-1 600) sekä muiden työntekijöiden (-1 300) ryhmissä. Työttömyyden lasku oli vähäisintä ammatteihin luokittelemattomien (-200), johtajien (-400) sekä maanviljelijöiden ja metsätyöntekijöiden (-500) ammattiryhmissä. Sotilaiden ammattiryhmässä työttömyys pysyi samana.