Työllisyyskatsaus
Joulukuu 2022
Naisten työttömyys laski hieman enemmän kuin miesten

Työttömistä työnhakijoista oli miehiä 151 300 (58 %) ja naisia 109 100 (42 %). Marraskuusta miesten työttömyys nousi 15 000:lla ja naisten työttömyys 10 600:lla. Edellisvuoden joulukuuhun verrattuna miesten työttömyys väheni 8 300:lla (-5 %) ja naisten työttömyys 6 600:lla (-6 %).

Työttömyys laski lähes kaikissa ikäryhmissä

Joulukuun lopussa alle 25-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli 28 100, mikä on 3 000 vähemmän kuin edellisen vuoden joulukuussa. Nuorten työttömyys nousi marraskuusta 4 900:lla. Alle 20-vuotiaita oli työttömänä 5 700. Yli 50-vuotiaita oli työttömänä 96 000 eli 9 400 vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Yli 55-vuotiaita oli työttömänä 70 200, mikä on 6 900 vähemmän kuin vuosi sitten. Työttömyys laski eniten alle 25-vuotiailla (-10 %) sekä 60-64-vuotiaiden (-10 %) ja 50-54-vuotiaiden (-9 %) ikäryhmissä. 30-34-vuotiaiden ikäryhmässä työttömyys nousi (1 %) ja 40-44-vuotiailla työttömyys pysyi ennallaan. Marraskuuhun verrattuna työttömyys nousi kaikissa muissa ikäryhmissä paitsi yli 64-vuotiailla (-7 %). Eniten työttömyys nousi marraskuusta alle 25-vuotiailla (21 %).