Työllisyyskatsaus
Joulukuu 2022
Työnhakijoiden kokonaismäärä väheni

Joulukuun lopussa työ- ja elinkeinotoimistoissa ja kuntakokeiluissa oli kaikkiaan 483 700 työnhakijaa, mikä on 87 200 vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Työnhakijoista oli miehiä 249 700 ja naisia 234 000. Miesten määrä laski vuoden takaisesta tilanteesta 41 600:lla ja naisten 45 500:lla. Työnhakijoista oli kuntakokeilujen asiakkaana 234 200 eli 2 100 vähemmän kuin vuosi sitten.

Työnhakijoista oli työssä olevia 129 000, joista 73 600 oli kokoaikaisessa työssä, 34 700 osa-aikatyössä ja 20 700 työ- ja elinkeinohallinnon ja kuntakokeilun järjestämillä palveluilla työllistettynä. Työvoimaan kuulumattomia työnhakijoita oli 88 200, joista 23 900 oli työllistymistä edistävässä palvelussa ja 49 600 koulutuksessa. Työnhakijoista oli työttömiä työnhakijoita 260 400, mikä on 14 900 vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Työttömistä työnhakijoista oli joulukuussa kokoaikaisesti lomautettuja 23 600 eli 9 700 enemmän kuin marraskuussa. Edellisen vuoden joulukuuhun verrattuna kokoaikaisesti lomautettujen määrä väheni 1 800:lla. Lyhennettyä työviikkoa tekeviä työnhakijoita oli lisäksi 6 100, mikä on 2 600 vähemmän kuin vuotta aikaisemmin.