Sysselsättningsöversikt
December 2022
Antalet deltagare i arbetskraftsutbildning minskade

I arbetskraftsutbildning deltog i slutet av december 18 700 personer, vilket är 300 färre än ett år tidigare. Av dem var 8 700 män och 10 100 kvinnor. Från december föregående år minskade antalet män med 500, medan antalet kvinnor ökade med 300. Under december månad inledde 1 400 nya personer arbetskraftsutbildning. Detta är 400 färre än för ett år sedan.

Utifrån målyrket var den största undergruppen inom gruppen personal utan annan klassificering de 6 400 personer som deltog i integrationsutbildning i slutet av december. Detta var 200 fler än året innan.

Antalet deltagare i träningar ökade

I träning deltog i slutet av december 1 500 personer, vilket är 400 fler än ett år tidigare. Av dem som deltog i träning var 800 män och 700 kvinnor. I karriärträning deltog i december 1 000 personer, vilket är 300 fler än vid motsvarande tidpunkt föregående år. I arbetssökningsträning deltog 500 personer, det vill säga 100 fler än ett år tidigare.

De frivilliga studierna minskade från föregående år

Antalet personer som bedrev frivilliga studier med arbetslöshetsförmån uppgick till sammanlagt 25 100, vilket är 4 300 färre än för ett år sedan. Antalet män som studerade med arbetslöshetsförmån var 9 600, vilket är 1 900 färre än ett år tidigare. Motsvarande antal kvinnor var 15 500, vilket är 2 300 färre än för ett år sedan. I gruppen personal utan annan klassificering fanns det inte information om yrket för 7 500 personer, vilket är 800 färre än vid motsvarande tidpunkt föregående år.