Sysselsättningsöversikt
December 2022
Antalet personer som sysselsatts ökade inom alla sektorer

Antalet personer som sysselsattes med lönesubvention och antalet som sysselsattes hos staten samt antalet mottagare av startpeng uppgick till sammanlagt 34 500 i slutet av december. Detta är 6 800 fler än ett år tidigare. Av de sysselsatta hade 1 procent anställning hos staten, 26 procent hos kommunerna och 72 procent inom den privata sektorn. Jämfört med förra december hade sysselsättningen ökat med 32 % hos kommunerna, med 22 % inom den privata sektorn och med 19 % hos staten. Av de sysselsatta var 53 procent män. Från föregående år hade sysselsättningen bland män ökat med 3 800 och sysselsättningen bland kvinnor med 3 000.