Sysselsättningsöversikt
December 2022
Antalet deltagare i service ökade

I slutet av december deltog 107 200 personer i service som räknas in i aktiveringsgraden, vilket är 3 000 fler än ett år tidigare. Jämfört med november minskade antalet personer i service med 10 500. Av deltagarna i service var 60 000 kunder i kommunförsöken, vilket är 3 600 fler än i december i fjol. Aktiveringsgraden var 29,2 procent i slutet av december, vilket är 1,7 procentenheter högre än ett år tidigare. Allt som allt deltog 3,8 procent av arbetskraften i service.

Av deltagarna i service var 51 600 män, det vill säga 1 600 fler än ett år tidigare. I service deltog 55 600 kvinnor, vilket är 1 300 fler än i fjol.

De som räknas in i den omfattande arbetslösheten, med andra ord arbetslösa arbetssökande och personer i service, uppgick till sammanlagt 367 600 personer i slutet av december. Det är 11 900 färre än ett år tidigare. Minskningen av den omfattande arbetslösheten berodde på att antalet arbetslösa minskade.