Sysselsättningsöversikt
December 2022
Det totala antalet arbetssökande minskade

Vid arbets- och näringsbyråerna och inom ramen för kommunförsöken fanns det i slutet av december sammanlagt 483 700 arbetssökande, vilket är 87 200 färre än ett år tidigare. Av de arbetssökande var 249 700 män och 234 000 kvinnor. Jämfört med läget för ett år sedan minskade antalet män med 41 600 och antalet kvinnor med 45 500. Av de arbetssökande var 234 200 personer kunder inom kommunförsöken, vilket är 2 100 färre än för ett år sedan.

Antalet yrkesverksamma arbetssökande uppgick till 129 000, av vilka 73 600 hade heltidsarbete, 34 700 deltidsarbete och 20 700 var sysselsatta genom den service som ordnas av arbets- och näringsförvaltningen och inom ramen för kommunförsöken. Antalet arbetssökande som inte hör till arbetskraften uppgick till 88 200, av vilka 23 900 var i sysselsättningsfrämjande service och 49 600 i utbildning. Av de arbetssökande var 260 400 arbetslösa arbetssökande, vilket är 14 900 färre än ett år tidigare. Av de arbetslösa arbetssökandena var i december 23 600 permitterade på heltid, det vill säga 9 700 fler än i november. Jämfört med december året innan minskade antalet permitterade på heltid med 1 800. Antalet arbetssökande på kortvecka uppgick dessutom till 6 100, vilket är 2 600 färre än ett år tidigare.