Sysselsättningsöversikt
December 2022

Vid arbets- och näringsbyråerna och inom ramen för kommunförsöken fanns det i slutet av december sammanlagt 260 400 arbetslösa arbetssökande. Det är 14 900 färre än ett år tidigare. Jämfört med föregående månad ökade antalet med 25 600. Av arbetskraften var andelen arbetslösa arbetssökande 9,9 procent, det vill säga 0,6 procentenheter lägre än ett år tidigare. Uppgifterna framgår av arbets- och näringsministeriets sysselsättningsstatistik.

Trender:
  • Det totala antalet arbetssökande minskade med 87 200 personer
  • Det fanns 14 900 färre arbetslösa arbetssökande än ett år tidigare
  • Antalet permitterade på heltid var 1 800 färre
  • I service som räknas in i aktiveringsgraden deltog 3 000 fler personer än för ett år sedan
  • Det fanns 17 900 färre nya lediga jobb än året innan