Sysselsättningsöversikt
Oktober 2022
Antalet nya lediga jobb minskade från föregående år

Till arbets- och näringsbyråerna samt kommunförsöken anmäldes under oktober sammanlagt 79 800 nya lediga jobb, vilket är 11 800 färre än i oktober året innan. Allt som allt fanns det i oktober 160 500 lediga jobb, vilket är 9 100 färre än för ett år sedan. Av jobben tillsattes under oktober 12 100, 2 700 av dessa med sökande från arbets- och näringsbyrån. Sammantaget 62 600 jobb var inte längre lediga på grund av att ansökningstiden gått ut eller för att det fanns en tillräcklig mängd sökande. Dessutom annullerades 12 900 jobb, medan 2 200 jobb inte kunde tillsättas. Antalet kvarstående lediga jobb vid arbets- och näringsbyråerna och inom ramen för kommunförsöken var i slutet av oktober 77 200, vilket är 3 900 färre än ett år tidigare.

Antalet nya lediga jobb hade minskat i sju yrkesgrupper. Störst var minskningen i grupperna service- och försäljningspersonal (-3 900), övriga arbetstagare (-2 200), byggnads-, reparations- och tillverkningsarbetare (-2 200), samt process- och transportarbetare (-1 400). Antalet nya lediga jobb ökade mest i yrkesgrupperna chefer (200) samt jordbrukare och skogsarbetare (100).