Sysselsättningsöversikt
Oktober 2022
Antalet alterneringsvikarier ökade

I slutet av oktober var 4 000 personer alterneringsvikarier, vilket är 300 fler än för ett år sedan. Av vikarierna var 1 400 män och 2 500 kvinnor. Jämfört med föregående år ökade antalet män med 100 och antalet kvinnor likaså med 100.

Fler deltagare i arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte än året innan

I arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte deltog i slutet av oktober 20 000 personer, det vill säga 500 fler än ett år tidigare. Av deltagarna var 11 200 män och 8 800 kvinnor. Från föregående år ökade antalet män med 300 och antalet kvinnor med 200.

Antalet deltagare i prövningar ökade

I arbets- och utbildningsprövningar deltog i slutet av oktober sammanlagt 6 500 personer, vilket är 300 fler än vid motsvarande tidpunkt året innan. Av dem var 3 200 män och 3 300 kvinnor. Jämfört med föregående år ökade antalet män med 100, medan antalet kvinnor ökade med 200.