Sysselsättningsöversikt
Oktober 2022
Antalet deltagare i arbetskraftsutbildning ökade

I arbetskraftsutbildning deltog i slutet av oktober 21 800 personer, vilket är 500 fler än ett år tidigare. Av dem var 10 000 män och 11 900 kvinnor. Från oktober föregående år var antalet män oförändrat medan antalet kvinnor ökade med 500. Under oktober månad inledde 5 500 nya personer arbetskraftsutbildning. Detta är 1 100 fler än för ett år sedan.

Utifrån målyrket var den största undergruppen inom gruppen personal utan annan klassificering de 7 200 personer som deltog i integrationsutbildning i slutet av oktober. Detta var 500 fler än året innan.

Antalet deltagare i träningar ökade

I slutet av oktober deltog 1 800 personer i träning, vilket är 100 fler än ett år tidigare. I träning deltog 900 män och likaså 900 kvinnor. I karriärträning deltog i oktober 1 100 personer, dvs. lika många som vid motsvarande tidpunkt föregående år. I arbetssökningsträning deltog 700 personer, det vill säga 100 fler än ett år tidigare.

De frivilliga studierna minskade från föregående år

Antalet personer som bedrev frivilliga studier med arbetslöshetsförmån uppgick sammanlagt till 27 500, vilket är 4 400 färre än för ett år sedan. Med arbetslöshetsförmån studerade 10 400 män, vilket är 2 100 färre än ett år tidigare. Motsvarande antal kvinnor var 17 100, vilket är 2 300 färre än för ett år sedan. I gruppen personal utan annan klassificering fanns det inte information om yrket för 8 400 personer, vilket är 900 färre än vid motsvarande tidpunkt föregående år.