Sysselsättningsöversikt
Oktober 2022
Antalet personer som sysselsatts ökade inom alla sektorer

Antalet personer som var sysselsatta med lönesubventioner och sysselsatta hos staten samt mottagare av startpeng uppgick till sammanlagt 34 700 i slutet av oktober. Detta är 6 300 fler än ett år tidigare. Av dem som hade sysselsatts var 2 % hos staten, 26 % hos kommunerna och 72 % inom den privata sektorn. Jämfört med förra oktober hade sysselsättningen ökat med 30 % hos kommunerna, med 20 % inom den privata sektorn och med 11 % hos staten. Av dem som sysselsatts var 53 procent män. Från föregående år hade sysselsättningen bland män ökat med 3 500 och sysselsättningen bland kvinnor med 2 900.