Sysselsättningsöversikt
Oktober 2022
Antalet deltagare i service ökade

I slutet av oktober deltog 116 300 personer i service som räknas in i aktiveringsgraden, vilket är 3 600 fler än ett år tidigare. Jämfört med september ökade antalet personer i service med 3 700. Av deltagarna i service var 65 500 kunder hos kommunförsöken, vilket är 4 800 fler än i oktober i fjol. Aktiveringsgraden var 33,3 % i slutet av oktober, det vill säga 3,0 procentenheter högre än ett år tidigare. Allt som allt deltog 4,2 % av arbetskraften i service.

Av deltagarna i service var 55 300 män, det vill säga 1 900 fler än ett år tidigare. I service deltog 60 900 kvinnor, vilket är 1 700 fler än föregående år.

De som räknas in i den omfattande arbetslösheten, dvs. arbetslösa arbetssökande och personer i service, uppgick sammanlagt till 348 600 personer i slutet av oktober. Det är 23 100 färre än ett år tidigare. Minskningen av den omfattande arbetslösheten berodde främst på att antalet arbetslösa minskade.