Sysselsättningsöversikt
Oktober 2022
Långtidsarbetslösheten minskade

I slutet av oktober fanns det 87 700 långtidsarbetslösa, dvs. personer som varit arbetslösa utan avbrott i minst ett år. Detta är 20 200 färre än ett år tidigare. Av de långtidsarbetslösa var 53 100 män och 34 700 kvinnor. Från föregående år minskade antalet män med 11 300 (-18 %) och antalet kvinnor med 8 900 (-20 %). Av de långtidsarbetslösa hade 51 700, det vill säga 4 200 fler än för ett år sedan, varit kontinuerligt utan arbete i över två år.