Sysselsättningsöversikt
Oktober 2022
Arbetslösheten minskade på åtta utbildningsnivåer

Betraktat enligt utbildningsnivå minskade arbetslösheten jämfört med oktober i fjol på alla andra utbildningsnivåer än på utbildningsnivå okänd (5 %). Mest minskade arbetslösheten på det lägre grundstadiet (-23 %), den lägsta högrenivån (-15 %) och specialyrkesutbildningsnivån (-12 %). Minst minskade arbetslösheten på den lägre högskolenivån (-9%) och den högre högskolenivån (-9%).

Arbetslösheten minskade i alla yrkesgrupper

Jämfört med oktober året innan minskade arbetslösheten yrkesgruppsvis betraktat i alla yrkesgrupper; mest i grupperna service- och försäljningspersonal (-6 000), byggnads-, reparations- och tillverkningsarbetare (-4 400), gruppen personal utan klassificering i yrken (-3 500), specialister (-2 800) samt experter (-2 800). Arbetslösheten minskade minst i yrkesgrupperna militärer (-10), chefer (-500) samt jordbrukare och skogsarbetare (-500).