Sysselsättningsöversikt
Oktober 2022
Arbetslösheten bland män och kvinnor minskade lika mycket

Av de arbetslösa arbetssökandena var 133 000 (57 %) män och 99 400 (43 %) kvinnor. Från september ökade männens arbetslöshet med 1 100 och kvinnornas minskade med 1 600. Jämfört med oktober året innan minskade männens arbetslöshet med 15 400 personer (-10 %) medan kvinnornas arbetslöshet minskade med 11 300 personer (-10 %).

Enligt åldersgrupp minskade arbetslösheten bland personer under 65 år

I slutet av oktober fanns det 23 600 arbetslösa arbetssökande under 25 år, vilket är 4 300 färre än i oktober i fjol. Ungdomsarbetslösheten minskade med 500 personer från september. Antalet arbetslösa under 20 år uppgick till 4 600. Antalet arbetslösa över 50 år var 89 300, det vill säga 11 400 färre än ett år tidigare. Antalet arbetslösa som fyllt 55 år uppgick till 66 300, vilket innebär en minskning med 7 300 från föregående år. Arbetslösheten minskade mest i åldersgruppen under 25-åringar (-15 %) och bland 50-59-åringar (-14 %). Minst minskade arbetslösheten i åldersgruppen 30-34-åringar (-5%). Arbetslösheten i fråga om personer över 64 år ökade (9 %). Jämfört med september ökade arbetslösheten endast i åldersgruppen 40-59-åringar (1%).