Sysselsättningsöversikt
Oktober 2022
Arbetslösheten minskade inom alla NTM-centralers område

I oktober minskade antalet arbetslösa arbetssökande inom alla närings-, trafik- och miljöcentralers områden jämfört med motsvarade tidpunkt föregående år; mest i Nyland (-15%), i Tavastland (- 12 %), i Birkaland (-12 %) och i Lappland (-11 %). Minst sjönk antalet arbetslösa arbetssökande i Södra Österbotten (-3%) och Satakunta (-3%). På Åland var nedgången i antalet arbetslösa arbetssökande störst (-22 %). Jämfört med september minskade antalet arbetslösa arbetssökande inom fem närings-, trafik- och miljöcentralers områden, mest i Nyland (- 2 %), Egentliga Finland (-1 %), Birkaland (-1 %) och Mellersta Finland (-1 %). Också på Åland minskade antalet arbetslösa arbetssökande jämfört med september (-1 %). Jämfört med september ökade antalet arbetslösa arbetssökande mest i Kajanaland (5 %), Södra Österbotten (3 %), Sydöstra Finland (3 %) och Norra Savolax (3 %).