Sysselsättningsöversikt
Oktober 2022
Antalet arbetslösa arbetssökande minskade i oktober

I slutet av oktober fanns det 232 400 arbetslösa arbetssökande vid arbets- och näringsbyråerna och inom ramen för kommunförsöken, vilket är 26 700 färre än ett år tidigare. Jämfört med september minskade antalet arbetslösa arbetssökande med 500. Av de arbetslösa arbetssökandena var 129 500 kunder hos kommunförsöken, vilket är 9 500 färre än i oktober föregående år. I oktober inleddes 14 000 nya jobbsökningar för arbetslösa arbetssökande, vilket är 2 900 fler än i oktober i fjol. I oktober inleddes 35 900 arbetslöshetsperioder, vilket är 200 fler än för ett år sedan. Antalet arbetslöshetsperioder som inleddes var 3 600 fler än i september. Antalet inledda arbetslöshetsperioder är alltid större än antalet inledda jobbsökningar, eftersom perioder också inleds av personer inom andra redan gällande grupper av arbetssökande.

Av de arbetslösa arbetssökandena var 31 700 utländska medborgare, vilket är 1 500 fler än i oktober i fjol. I slutet av oktober var 8 100 av de utländska arbetslösa arbetssökandena medborgare i EU- eller EES-länder, vilket är 1 000 färre än för ett år sedan.

Av de arbetslösa arbetssökandena var i oktober 10 900 permitterade på heltid, dvs. 1 400 fler än i september. Jämfört med oktober föregående år minskade antalet permitterade på heltid med 8 900. I oktober inleddes 2 100 jobbsökningar för permitterade på heltid, dvs. 400 fler än för ett år sedan. Det inleddes 6 300 nya perioder för permitterade på heltid, dvs. 500 fler än i oktober i fjol. Jämfört med september inleddes 3 400 fler nya perioder för permitterade på heltid. Antalet permitterade på heltid minskade i nästan alla yrkesgrupper, mest i grupperna service- och försäljningspersonal (-3 500), byggnads-, reparations- och tillverkningsarbetare (-1 200) samt personal utan klassificering i yrken (-1 000). Antalet permitterade var oförändrat i yrkesgrupperna jordbrukare och skogsarbetare samt militärer.