Sysselsättningsöversikt
Oktober 2022
Det totala antalet arbetssökande minskade

Vid arbets- och näringsbyråerna och i kommunförsök fanns det i slutet av oktober sammanlagt 470 700 arbetssökande, vilket är 106 500 färre än ett år tidigare. Av arbetssökandena var 238 400 män och 232 300 kvinnor. Jämfört med läget för ett år sedan minskade antalet män med 53 200 och antalet kvinnor med 53 300. Av arbetssökande var 228 300 personer kunder hos kommunförsöken, vilket är 2 700 färre än för ett år sedan.

Antalet yrkesverksamma arbetssökande uppgick till 137 300, av vilka 84 500 hade heltidsarbete, 31 100 deltidsarbete och 21 600 var sysselsatta genom den service som ordnas av arbets- och näringsförvaltningen och inom ramen för kommunförsöken. Antalet arbetssökande som inte hör till arbetskraften uppgick till 95 500, av vilka 26 000 var i sysselsättningsfrämjande service och 54 500 i utbildning. Av arbetssökandena var 232 400 arbetslösa arbetssökande, vilket är 26 700 färre än ett år tidigare. Av de arbetslösa arbetssökandena var i oktober 10 900 permitterade på heltid, dvs. 1 400 fler än i september. Jämfört med oktober föregående år minskade antalet permitterade på heltid med 8 900. Antalet arbetssökande på kortvecka uppgick dessutom till 5 600, vilket är 4 200 färre än ett år tidigare.