Työllisyyskatsaus
Lokakuu 2022
Uusien avoimien työpaikkojen määrä väheni edellisvuodesta

Uusia avoimia työpaikkoja ilmoitettiin työ- ja elinkeinotoimistoihin sekä kuntakokeiluihin lokakuun aikana yhteensä 79 800, mikä on 11 800 vähemmän kuin edellisen vuoden lokakuussa. Kaikkiaan lokakuussa oli avoinna 160 500 työpaikkaa, mikä on 9 100 vähemmän kuin vuosi sitten. Työpaikoista täytettiin lokakuun aikana 12 100, joista 2 700 työ- ja elinkeinotoimiston hakijalla. 62 600:n työpaikan avoinna olo päättyi, koska työpaikan hakuaika oli päättynyt tai hakijoita oli riittävästi. Lisäksi peruutettiin 12 900 työpaikkaa ja 2 200 työpaikkaa ei pystytty täyttämään. Työ- ja elinkeinotoimistoissa sekä kuntakokeiluissa oli lokakuun lopussa edelleen avoinna 77 200 työpaikkaa, mikä on 3 900 vähemmän kuin vuotta aikaisemmin.

Uudet avoimet työpaikat olivat vähentyneet seitsemässä ammattiryhmässä; eniten palvelu- ja myyntityöntekijöiden (-3 900), muiden työntekijöiden (-2 200), rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijöiden (-2 200) sekä prosessi- ja kuljetustyöntekijöiden (-1 400) ammattiryhmissä. Uusien avoimien työpaikkojen määrä nousi eniten johtajien (200) sekä maanviljelijöiden ja metsätyöntekijöiden (100) ammattiryhmissä.