Työllisyyskatsaus
Lokakuu 2022
Vuorotteluvapaasijaisten määrä lisääntyi

Vuorotteluvapaasijaisena oli lokakuun lopussa 4 000 henkilöä, eli 300 enemmän kuin vuosi sitten. Sijaisista oli miehiä 1 400 ja naisia 2 500. Edellisvuoteen verrattuna miesten määrä lisääntyi 100:lla ja naisten määrä myös 100:lla.

Kuntouttavassa työtoiminnassa edellisvuotta enemmän osallistujia

Kuntouttavassa työtoiminnassa oli lokakuun lopussa 20 000 henkilöä eli 500 enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Osallistuneista oli miehiä 11 200 ja naisia 8 800. Edellisestä vuodesta miesten määrä lisääntyi 300:lla ja naisten 200:lla.

Kokeiluissa olevien määrä nousi

Työ- ja koulutuskokeiluissa oli lokakuun lopussa yhteensä 6 500 henkilöä, mikä on 300 enemmän kuin edellisenä vuonna vastaavaan aikaan. Miehiä heistä oli 3 200 ja naisia 3 300. Edellisvuoteen verrattuna miesten määrä nousi 100:lla ja naisten määrä 200:lla.