Työllisyyskatsaus
Lokakuu 2022
Työvoimakoulutuksessa olevien määrä lisääntyi

Työvoimakoulutuksessa oli lokakuun lopussa 21 800 oppilasta, mikä on 500 enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Oppilaista oli miehiä 10 000 ja naisia 11 900. Miesten määrä pysyi ennallaan ja naisten määrä nousi 500:lla edellisen vuoden lokakuuhun verrattuna. Työvoimakoulutuksen aloitti lokakuun aikana 5 500 uutta oppilasta, mikä on 1 100 enemmän kuin vuosi sitten.

Tavoiteammatin perusteella muualla luokittelemattomien ryhmän suurin alaryhmä oli lokakuun lopussa kotoutumiskoulutuksessa olevat 7 200 henkilöä, eli 500 enemmän kuin edellisenä vuonna.

Valmennuksissa olevien määrä nousi

Valmennuksissa oli lokakuun lopussa 1 800 henkilöä, mikä on 100 enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valmennuksessa olleista oli miehiä 900 ja naisia myös 900. Uravalmennuksessa oli lokakuussa 1 100 henkilöä, mikä on sama määrä kuin edellisenä vuonna vastaavaan aikaan. Työnhakuvalmennukseen osallistui 700 henkilöä, eli 100 henkilöä enemmän kuin vuotta aikaisemmin.

Omaehtoinen opiskelu väheni edellisvuodesta

Omaehtoisessa opiskelussa työttömyysetuudella oli yhteensä 27 500 henkilöä, mikä on 4 400 vähemmän kuin vuosi sitten. Työttömyysetuudella opiskeli 10 400 miestä eli 2 100 vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Vastaavasti naisia opiskeli 17 100, mikä on 2 300 vähemmän kuin vuosi sitten. Muualla luokittelemattomien ryhmästä henkilön ammattia ei tiedetty 8 400 henkilön osalta, mikä on 900 vähemmän kuin edellisenä vuonna vastaavaan aikaan.