Työllisyyskatsaus
Lokakuu 2022
Työllistettyjen määrä lisääntyi kaikilla sektoreilla

Palkkatuilla ja valtiolle työllistettyjä sekä starttirahan saajia oli lokakuun lopussa yhteensä 34 700 henkilöä, mikä on 6 300 enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Työllistetyistä 2 % oli valtion, 26 % kuntien ja 72 % yksityisen sektorin töissä. Edellisen vuoden lokakuusta työllistäminen oli lisääntynyt kunnille 30 %, yksityiselle sektorille 20 % ja valtiolle 11 %. Työllistetyistä 53 prosenttia oli miehiä. Edellisestä vuodesta miesten työllistämiset olivat lisääntyneet 3 500:lla ja naisten työllistämiset 2 900:lla.