Työllisyyskatsaus
Lokakuu 2022
Palveluissa olevien määrä lisääntyi

Lokakuun lopussa aktivointiasteeseen laskettavien palveluiden piirissä oli 116 300 henkilöä, mikä on 3 600 enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Syyskuuhun verrattuna palveluissa olleiden määrä nousi 3 700:lla. Palveluissa olevista 65 500 oli kuntakokeilujen asiakkaana eli 4 800 enemmän kuin edellisen vuoden lokakuussa. Aktivointiaste oli lokakuun lopussa 33,3 % eli 3,0 prosenttiyksikköä korkeampi kuin vuotta aikaisemmin. Kaikkiaan palveluissa oli 4,2 % työvoimasta.

Palveluissa olleista miehiä oli 55 300 eli 1 900 enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Naisia oli palveluissa 60 900, mikä on 1 700 enemmän kuin viime vuonna.

Laajan työttömyyden eli työttömien työnhakijoiden ja palveluissa olleiden yhteismäärä oli lokakuun lopussa 348 600. Se on 23 100 vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Laajan työttömyyden lasku johtui erityisesti työttömänä olevien määrän vähentymisestä.