Työllisyyskatsaus
Lokakuu 2022
Työttömyys väheni kahdeksalla koulutusasteella

Koulutusasteittain tarkasteltuna työttömyys laski edellisen vuoden lokakuuhun verrattuna kaikilla muilla koulutusasteilla paitsi koulutusasteella tuntematon (5 %). Eniten työttömyys laski alemmalla perusasteella (-23 %), alimmalla korkea-asteella (-15 %) ja erikoisammattikoulutusasteella (-12 %). Vähiten työttömyys aleni alemmalla korkeakouluasteella (-9 %) ja ylemmällä korkeakouluasteella (-9 %).

Työttömyys väheni kaikissa ammattiryhmissä

Ammattiryhmittäin tarkasteltuna työttömyys laski edellisen vuoden lokakuuhun verrattuna kaikissa ammattiryhmissä; eniten palvelu- ja myyntityöntekijöiden (-6 000), rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijöiden (-4 400), ammatteihin luokittelemattomien (-3 500), asiantuntijoiden (-2 800) sekä erityisasiantuntijoiden (-2 800) ryhmissä. Työttömyyden lasku oli vähäisintä sotilaiden (-10), johtajien (-500) sekä maanviljelijöiden ja metsätyöntekijöiden (-500) ammattiryhmissä.