Työllisyyskatsaus
Lokakuu 2022
Miesten ja naisten työttömyys laski yhtä paljon

Työttömistä työnhakijoista oli miehiä 133 000 (57 %) ja naisia 99 400 (43 %). Syyskuusta miesten työttömyys nousi 1 100:lla ja naisten työttömyys laski 1 600:lla. Edellisvuoden lokakuuhun verrattuna miesten työttömyys väheni 15 400:lla (-10 %) ja naisten työttömyys 11 300:lla (-10 %).

Ikäryhmittäin tarkasteltuna alle 65-vuotiaiden työttömyys laski

Lokakuun lopussa alle 25-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli 23 600, mikä on 4 300 vähemmän kuin edellisen vuoden lokakuussa. Nuorten työttömyys väheni syyskuusta 500:lla. Alle 20-vuotiaita oli työttömänä 4 600. Yli 50-vuotiaita oli työttömänä 89 300 eli 11 400 vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Yli 55-vuotiaita oli työttömänä 66 300, mikä on 7 300 vähemmän kuin vuosi sitten. Työttömyys laski eniten alle 25-vuotiailla (-15 %) ja 50-59-vuotiaiden ikäryhmässä (-14 %). Vähiten työttömyys laski 30-34-vuotiaiden ikäryhmässä (-5 %). Yli 64-vuotiailla työttömyys nousi (9 %). Syyskuuhun verrattuna työttömyys nousi ainoastaan 40-59-vuotiaiden ikäryhmässä (1 %).