Työllisyyskatsaus
Lokakuu 2022
Työttömien työnhakijoiden määrä laski lokakuussa

Työ- ja elinkeinotoimistoissa sekä kuntakokeiluissa oli lokakuun lopussa 232 400 työtöntä työnhakijaa, mikä on 26 700 vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Syyskuuhun verrattuna työttömien työnhakijoiden määrä väheni 500:lla. Työttömistä työnhakijoista oli kuntakokeilujen asiakkaana 129 500 henkilöä, mikä on 9 500 vähemmän kuin edellisen vuoden lokakuussa. Työttömien työnhakijoiden uusia työnhakuja alkoi lokakuussa 14 000, joka oli 2 900 enemmän kuin edellisen vuoden lokakuussa. Työttömyysjaksoja alkoi lokakuussa 35 900, joka oli 200 enemmän kuin vuosi sitten. Alkaneita työttömyysjaksoja oli 3 600 enemmän kuin syyskuussa. Alkaneita jaksoja on aina enemmän kuin alkaneita työnhakuja, koska jaksoja alkaa myös muista jo voimassa olevista työnhakijoiden ryhmistä.

Työttömistä työnhakijoista oli ulkomaiden kansalaisia 31 700, mikä on 1 500 enemmän kuin edellisen vuoden lokakuussa. Ulkomaalaisista työttömistä työnhakijoista oli EU/ETA-maiden kansalaisia lokakuun lopussa 8 100, eli 1 000 vähemmän kuin vuosi sitten.

Työttömistä työnhakijoista oli lokakuussa kokoaikaisesti lomautettuja 10 900 eli 1 400 enemmän kuin syyskuussa. Edellisen vuoden lokakuuhun verrattuna kokoaikaisesti lomautettujen määrä väheni 8 900:lla. Kokoaikaisesti lomautettujen työnhakuja alkoi lokakuussa 2 100, joka oli 400 enemmän kuin vuosi sitten. Uusia kokoaikaisesti lomautettujen jaksoja alkoi 6 300, eli 500 enemmän kuin edellisen vuoden lokakuussa. Syyskuuhun verrattuna kokoaikaisesti lomautettujen jaksoja alkoi 3 400 enemmän. Kokoaikaisesti lomautettujen määrä väheni lähes kaikissa ammattiryhmissä; eniten palvelu- ja myyntityöntekijöiden (-3 500), rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijöiden (-1 200) sekä ammatteihin luokittelemattomien (-1 000) ammattiryhmissä. Lomautettujen määrä pysyi samana maanviljelijöiden ja metsätyöntekijöiden sekä sotilaiden ammattiryhmissä.