Työllisyyskatsaus
Lokakuu 2022
Työnhakijoiden kokonaismäärä väheni

Lokakuun lopussa työ- ja elinkeinotoimistoissa ja kuntakokeiluissa oli kaikkiaan 470 700 työnhakijaa, mikä on 106 500 vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Työnhakijoista oli miehiä 238 400 ja naisia 232 300. Miesten määrä laski vuoden takaisesta tilanteesta 53 200:lla ja naisten 53 300:lla. Työnhakijoista oli kuntakokeilujen asiakkaana 228 300 eli 2 700 vähemmän kuin vuosi sitten.

Työnhakijoista oli työssä olevia 137 300, joista 84 500 oli kokoaikaisessa työssä, 31 100 osa-aikatyössä ja 21 600 työ- ja elinkeinohallinnon ja kuntakokeilun järjestämillä palveluilla työllistettynä. Työvoimaan kuulumattomia työnhakijoita oli 95 500, joista 26 000 oli työllistymistä edistävässä palvelussa ja 54 500 koulutuksessa. Työnhakijoista oli työttömiä työnhakijoita 232 400, mikä on 26 700 vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Työttömistä työnhakijoista oli lokakuussa kokoaikaisesti lomautettuja 10 900 eli 1 400 enemmän kuin syyskuussa. Edellisen vuoden lokakuuhun verrattuna kokoaikaisesti lomautettujen määrä väheni 8 900:lla. Lyhennettyä työviikkoa tekeviä työnhakijoita oli lisäksi 5 600, mikä on 4 200 vähemmän kuin vuotta aikaisemmin.