Työllisyyskatsaus
Helmikuu 2023

Hämeen ELY-keskusalueen kunnissa oli helmikuun lopussa 18 341 työtöntä työnhakijaa, joista 1679 oli kokoaikaisesti lomautettuja. Vuotta aiemmasta työttömien määrä supistui 1286 henkilöllä (-6,6 %). Lasku johtui sekä lomautettujen että muiden työttömien määrän vähentymisestä. Tammikuuhun verrattuna työttömien määrä TE-toimistossa ja kuntakokeiluissa lisääntyi hieman johtuen lomautettujen määrän kasvusta.

Nuoria alle 25-vuotiaita oli helmikuun lopussa työttömänä 1856, mikä on 129 vähemmän (-6,5 %) kuin vuosi sitten. Pitkäaikaistyöttömiä eli yhdenjaksoisesti vähintään vuoden työttömänä työnhakijana olleita oli 1766 vähemmän (-19,9 %) kuin vuosi sitten eli 7130.

Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli Hämeen ELY-keskusalueella helmikuun lopussa 10,7 prosenttia, mikä on 0,8 prosenttiyksikköä vähemmän kuin vuosi sitten. Alle 25-vuotiaiden nuorten työttömien osuus alle 25-vuotiaasta työvoimasta oli 12,8 prosenttia ja ulkomaalaisten työttömien työnhakijoiden osuus ulkomaalaisesta työvoimasta 28,8 prosenttia.

Tiedot ilmenevät työ- ja elinkeinoministeriön Työnvälitystilastosta.

Alueella toimii kaksi työllisyyden kuntakokeilua. Lahden seudun kuntakokeilua hallinnoi Lahti kumppaneinaan Asikkala, Hollola, Kärkölä ja Orimattila. Hämeenlinnan seudun kokeilua hallinnoi Hämeenlinna kumppaneinaan Hattula ja Janakkala.

Trendit:
  • Kaikkien työnhakijoiden kokonaismäärä laski 5476:lla
  • Työttömiä työnhakijoita 1286 vähemmän kuin vuotta aikaisemmin
  • Kokoaikaisesti lomautettuja 219 vähemmän
  • Aktivointiasteeseen laskettavissa palveluissa 28 enemmän kuin vuosi sitten
  • Uusia avoimia työpaikkoja 1541 vähemmän kuin edellisvuonna