Työllisyyskatsaus
Lokakuu 2023

Hämeen ELY-keskusalueen kunnissa oli lokakuun lopussa 17 938 työtöntä työnhakijaa, joista 1908 oli kokoaikaisesti lomautettuja. Tämä on 1096 enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Kasvu oli lähes kokonaan lomautettujen määrän kasvua (+1067). Syyskuuhun verrattuna sekä lomautettujen (+594) että muiden työttömien määrä (+240) TE-toimistossa ja kuntakokeiluissa kasvoi.

Nuoria alle 25-vuotiaita oli lokakuun lopussa työttömänä 1789, mikä on 99 enemmän (5,9 %) kuin vuosi sitten. Pitkäaikaistyöttömiä eli yhdenjaksoisesti vähintään vuoden työttömänä työnhakijana olleita oli 1203 vähemmän (-15,7 %) kuin vuosi sitten eli 6471.

Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli Hämeen ELY-keskusalueella lokakuun lopussa 10,5 prosenttia, mikä on 0,7 prosenttiyksikköä enemmän kuin vuosi sitten. Alle 25-vuotiaiden nuorten työttömien osuus alle 25-vuotiaasta työvoimasta oli 12,3 prosenttia ja ulkomaalaisten työttömien työnhakijoiden osuus ulkomaalaisesta työvoimasta 29,4 prosenttia.

Tiedot ilmenevät työ- ja elinkeinoministeriön Työnvälitystilastosta.

Alueella toimii kaksi työllisyyden kuntakokeilua. Lahden seudun kuntakokeilua hallinnoi Lahti kumppaneinaan Asikkala, Hollola, Kärkölä ja Orimattila. Hämeenlinnan seudun kokeilua hallinnoi Hämeenlinna kumppaneinaan Hattula ja Janakkala.

Trendit:
  • Kaikkien työnhakijoiden kokonaismäärä laski 529:llä
  • Työttömiä työnhakijoita 1096 enemmän kuin vuotta aikaisemmin
  • Kokoaikaisesti lomautettuja 1067 enemmän
  • Aktivointiasteeseen laskettavissa palveluissa 227 enemmän kuin vuosi sitten
  • Uusia avoimia työpaikkoja 1242 vähemmän kuin edellisvuonna