Työllisyyskatsaus
Joulukuu 2022

Hämeen ELY-keskuksen alueen kunnissa oli joulukuun lopussa 18 562 työtöntä työnhakijaa, joista 1754 oli kokoaikaisesti lomautettuja. Se on 1543 vähemmän (-7,7 %) kuin vuotta aiemmin. Lasku johtui muiden työttömien määrän vähentymisestä, sillä lomautettujen määrä oli hivenen vuodentakaista korkeammalla. Marraskuuhun verrattuna työttömien määrä TE-toimistossa ja kuntakokeiluissa lisääntyi 1585:llä. Työttömyyden kasvun taustalla joulukuussa vaikuttaa ilmiö, joka johtuu eräiden ammatillisten koulujen päättymisestä, lomautusten kasvusta ja määräaikaisten työsuhteiden tavanomaisesta yleisemmästä päättymisestä joulukuun aikana.

Nuoria alle 25-vuotiaita oli joulukuun lopussa työttömänä 1950, mikä on 254 vähemmän (-11,5 %) kuin vuosi sitten. Pitkäaikaistyöttömiä eli yhdenjaksoisesti vähintään vuoden työttömänä työnhakijana olleita oli 1686 vähemmän (-18,5 %) kuin vuosi sitten eli 7405.

Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli Hämeessä joulukuun lopussa 10,8 prosenttia, mikä on 1,0 prosenttiyksikköä vähemmän kuin vuosi sitten. Alle 25-vuotiaiden nuorten työttömien osuus alle 25-vuotiaasta työvoimasta oli 13,5 prosenttia ja ulkomaalaisten työttömien työnhakijoiden osuus ulkomaalaisesta työvoimasta 29,8 prosenttia.

Tiedot ilmenevät työ- ja elinkeinoministeriön Työnvälitystilastosta.

Alueella toimii kaksi työllisyyden kuntakokeilua. Lahden seudun kuntakokeilua hallinnoi Lahti kumppaneinaan Asikkala, Hollola, Kärkölä ja Orimattila. Hämeenlinnan seudun kokeilua hallinnoi Hämeenlinna kumppaneinaan Hattula ja Janakkala.

Trendit:
  • Kaikkien työnhakijoiden kokonaismäärä laski 5312:lla
  • Työttömiä työnhakijoita 1543 vähemmän kuin vuotta aikaisemmin
  • Kokoaikaisesti lomautettuja 7 enemmän
  • Aktivointiasteeseen laskettavissa palveluissa 194 enemmän kuin vuosi sitten
  • Uusia avoimia työpaikkoja 1054 vähemmän kuin edellisvuonna