Työllisyyskatsaus
Marraskuu 2021
Uusien avoimien työpaikkojen määrä kasvoi edellisvuodesta

Uusia avoimia työpaikkoja ilmoitettiin työ- ja elinkeinotoimistoihin sekä kuntakokeiluihin marraskuun aikana yhteensä 93 100, mikä on 43 700 enemmän kuin edellisen vuoden marraskuussa. Kaikkiaan marraskuussa oli avoinna 168 100 työpaikkaa, mikä on 76 800 enemmän kuin vuosi sitten. Työpaikoista täytettiin marraskuun aikana 12 100, joista 3 000 työ- ja elinkeinotoimiston hakijalla. 74 900:n työpaikan avoinna olo päättyi, koska työpaikan hakuaika oli päättynyt tai hakijoita oli riittävästi. Lisäksi peruutettiin 5 700 työpaikkaa ja 2 100 työpaikkaa ei pystytty täyttämään. Työ- ja elinkeinotoimistoissa sekä kuntakokeiluissa oli marraskuun lopussa edelleen avoinna 77 100 työpaikkaa, mikä on 32 700 enemmän kuin vuotta aikaisemmin.

Uudet avoimet työpaikat olivat lisääntyneet kaikissa ammattiryhmissä; eniten palvelu- ja myyntityöntekijöiden (13 800), muiden työntekijöiden (9 200), rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijöiden (7 600), prosessi- ja kuljetustyöntekijöiden (5 400) sekä asiantuntijoiden (3 400) ryhmissä.